HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG SINH NHẬT

Bước 1 :Tại giao diện trang chủ chọn mục Vip
Bước 1 :Tại giao diện trang chủ chọn mục Vip
Bước 2 : Sau đó chọn Nhận Thưởng
Bước 2 : Sau đó chọn Nhận Thưởng
Cách  2 :
Cách 2 :
Bước 1 :Đăng nhập vào trang chủ , sau đó chọn mục VIP
Bước 1 :Đăng nhập vào trang chủ , sau đó chọn mục VIP
Bước 2 :Tiếp theo chọn Yêu Cầu Nhận Thưởng
Bước 2 :Tiếp theo chọn Yêu Cầu Nhận Thưởng
Bước 3 :Bấm vào Nhận Thưởng để lấy quà 789BET
Bước 3 :Bấm vào Nhận Thưởng để lấy quà 789BET