NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC THẺ CÀO

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản game chọn mục “nạp tiền”
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản game chọn mục “nạp tiền”
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán bằng “thẻ cào” và chọn kênh thanh toán mà bạn muốn
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán bằng “thẻ cào” và chọn kênh thanh toán mà bạn muốn
Bước 3: Chọn hoặc điền số tiền mình muốn nạp, bấm “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1,000 vnđ)
Bước 3: Chọn hoặc điền số tiền mình muốn nạp, bấm “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1,000 vnđ)
Bước 4: Vui lòng nhập đúng số thẻ và số seri hiển thị trên thẻ cào »» chọn đúng nhà mạng »» bấm “nạp thẻ cào”
Bước 4: Vui lòng nhập đúng số thẻ và số seri hiển thị trên thẻ cào »» chọn đúng nhà mạng »» bấm “nạp thẻ cào”