HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN NGÂN HÀNG TẠI 789BET

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 789BET
Bước 1: Đăng nhập tài khoản 789BET
Bước 2: Chọn “hộp thư đi”
Bước 2: Chọn “hộp thư đi”
Bước 3: Chọn tiếp “gửi thư”
Bước 3: Chọn tiếp “gửi thư”
Bước 4: Gửi nội dung cần hỗ trợ »» Làm theo hướng dẫn hỗ trợ của nhân viên tư vấn khách hàng
Bước 4: Gửi nội dung cần hỗ trợ »» Làm theo hướng dẫn hỗ trợ của nhân viên tư vấn khách hàng
Bước 5: Dùng số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống »» Nhập số điện thoại hotline 789BET: +84 798989888
Bước 5: Dùng số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống »» Nhập số điện thoại hotline 789BET: +84 798989888
Bước 6: Soạn nội dung tin nhắn theo yêu cầu của nhân viên hỗ trợ khách hàng
Bước 6: Soạn nội dung tin nhắn theo yêu cầu của nhân viên hỗ trợ khách hàng
Bước 7: Đợi phản hồi từ tin nhắn nội bộ
Bước 7: Đợi phản hồi từ tin nhắn nội bộ