HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG VIP

Bước 1: Sau khi đăng nhập bấm vào mục VIP tại trang chủ
Bước 1: Sau khi đăng nhập bấm vào mục VIP tại trang chủ
Bước 2 :Sau đó bấm vào Nhận Thưởng
Bước 2 :Sau đó bấm vào Nhận Thưởng
Cách 2
Cách 2
Bước 1 :Đăng nhập tài khoản 789BET chọn mục Tài Khoản sau đó bấm vào mục Vip
Bước 1 :Đăng nhập tài khoản 789BET chọn mục Tài Khoản sau đó bấm vào mục Vip
Bước 2:Sau đó bấm vào Yêu Cầu Nhận Thưởng để nhận quà
Bước 2:Sau đó bấm vào Yêu Cầu Nhận Thưởng để nhận quà