NẠP TIỀN BẮNG HÌNH THỨC QUÉT MÃ QR

Bước 1: Đăng nhập vào tk game chọn mục “nạp tiền”
Bước 1: Đăng nhập vào tk game chọn mục “nạp tiền”
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán "Quét mã ngân hàng" và chọn kênh thanh toán bạn muốn (Ví dụ: QR NHANH - OKVIP)
Bước 2: Chọn phương thức thanh toán "Quét mã ngân hàng" và chọn kênh thanh toán bạn muốn (Ví dụ: QR NHANH - OKVIP)
Bước 3: Nhập hoặc chọn số tiền bạn muốn nạp sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1000 vnđ)
Bước 3: Nhập hoặc chọn số tiền bạn muốn nạp sau đó chọn “xác nhận nạp tiền” (1 điểm tương ứng 1000 vnđ)
Bước 4: Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng mà bạn muốn chuyển đến
Bước 4: Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng mà bạn muốn chuyển đến
Bước 5: Đăng nhập vào ngân hàng chọn mục quét mã thực hiện thao tác chuyển tiền
Bước 5: Đăng nhập vào ngân hàng chọn mục quét mã thực hiện thao tác chuyển tiền
Bước 6: Đăng nhập vào ngân hàng »» Chọn mục Quét mã QR =_ chọn ảnh từ thư viện ảnh chọn ảnh QR vừa chụp
Bước 6: Đăng nhập vào ngân hàng »» Chọn mục Quét mã QR =_ chọn ảnh từ thư viện ảnh chọn ảnh QR vừa chụp
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và nhấn vào xác thực mở khóa
Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và nhấn vào xác thực mở khóa
Bước 8: Kiểm tra lại thông tin người nhận lại 1 lần »» xác thực và nhập OTP »» đợi hệ thống cập nhật điểm  (chú ý: chụp lại hóa đơn chuyển tiền có hiện thị thông tin và nội dung)
Bước 8: Kiểm tra lại thông tin người nhận lại 1 lần »» xác thực và nhập OTP »» đợi hệ thống cập nhật điểm (chú ý: chụp lại hóa đơn chuyển tiền có hiện thị thông tin và nội dung)