HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG MB BANK

Bước 1: Tại giao diện chính chọn "xem tài khoản" hoặc kịch vào dấu "v"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn "xem tài khoản" hoặc kịch vào dấu "v"
 Bước 2: Ở mục tài khoản nguồn ấn vào biểu tượng ">"
Bước 2: Ở mục tài khoản nguồn ấn vào biểu tượng ">"
 Bước 3: Tại giao diện "tài khoản nguồi" tiếp tục kích vào dấu ">"
Bước 3: Tại giao diện "tài khoản nguồi" tiếp tục kích vào dấu ">"
Bước 4: Tìm kiếm hóa đơn mình cần »» chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 4: Tìm kiếm hóa đơn mình cần »» chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản