HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG HDBANK

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục "tài khoản"
Bước 2: Kích chọn vào mục "số dư"
Bước 2: Kích chọn vào mục "số dư"
Bươc 3: Tiếp theo chọn mục "số dư kế toán hiện tại"
Bươc 3: Tiếp theo chọn mục "số dư kế toán hiện tại"
Bước 4: Chọn hóa đơn cần tìm và kích vào
Bước 4: Chọn hóa đơn cần tìm và kích vào
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 5: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản