HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT NGÂN HÀNG TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công bấm vào lập tức nạp tiền
Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản thành công bấm vào lập tức nạp tiền
Bước 2: Chọn ”đi đến liên kết”
Bước 2: Chọn ”đi đến liên kết”
Bước 3: Đặt mật khẩu rút tiền  »» Bấm “gửi đi”
Bước 3: Đặt mật khẩu rút tiền »» Bấm “gửi đi”
Bước 4: Sau khi bấm “xác nhận” chọn vào “thông tin” »» tiếp tục chọn “rút tiền”
Bước 4: Sau khi bấm “xác nhận” chọn vào “thông tin” »» tiếp tục chọn “rút tiền”
Bước 5: Điền thông tin ngân hàng muốn liên kết »» Bấm “gửi đi”
Bước 5: Điền thông tin ngân hàng muốn liên kết »» Bấm “gửi đi”