HƯỚNG DẪN TẢI APP 789BET TRÊN IOS

Bước 1: Đăng nhập safari » Chọn “Tải app bằng IOS”
Bước 1: Đăng nhập safari » Chọn “Tải app bằng IOS”
Bước 2: Chọn “Cài đặt”
Bước 2: Chọn “Cài đặt”
Bước 3: Chọn “Cài đặt chung”
Bước 3: Chọn “Cài đặt chung”
Bước 4: Kéo xuống dưới chọn “Quản lý VPN & thiết bị”
Bước 4: Kéo xuống dưới chọn “Quản lý VPN & thiết bị”
Bước 5: Nhấn chọn “789BET”
Bước 5: Nhấn chọn “789BET”
Bước 6: Nhấn chọn “Cài đặt”
Bước 6: Nhấn chọn “Cài đặt”
Bước 7: Nhấn chọn “Tiếp theo”
Bước 7: Nhấn chọn “Tiếp theo”
Bước 8: Xác nhận “Cài đặt”
Bước 8: Xác nhận “Cài đặt”
Bước 9: Nhấn chọn “Xong”
Bước 9: Nhấn chọn “Xong”
Bước 10: Đăng nhập 789BET & trải nghiệm
Bước 10: Đăng nhập 789BET & trải nghiệm