HƯỚNG DẪN NHẬN HOÀN TRẢ TẠI 789BET

Bước 1: Đăng nhập tài khoản »» chọn "tài khoản" »» tiếp tục chọn "hoàn trả"
Bước 1: Đăng nhập tài khoản »» chọn "tài khoản" »» tiếp tục chọn "hoàn trả"
Bước 2: Kiểm tra số điểm hoàn trả »» bấm vào "nhận ngay" hệ thống sẽ cập nhật số điểm vào ví chính
Bước 2: Kiểm tra số điểm hoàn trả »» bấm vào "nhận ngay" hệ thống sẽ cập nhật số điểm vào ví chính
Cách 2
Cách 2
Bước 1: Tại giao diện trang chủ »» bấm chọn vào mục "hoàn trả"
Bước 1: Tại giao diện trang chủ »» bấm chọn vào mục "hoàn trả"
Bước 2: Kiểm tra số tiền hoàn trả »» bấm vào "nhận ngay" hệ thống sẽ cập nhận số điểm vào ví chính
Bước 2: Kiểm tra số tiền hoàn trả »» bấm vào "nhận ngay" hệ thống sẽ cập nhận số điểm vào ví chính