HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP QUA SỐ ĐIỆN THOẠI (SMS)

Bước 1: Trong giao diện đăng nhập, chọn "lấy mật khẩu qua SMS”
Bước 1: Trong giao diện đăng nhập, chọn "lấy mật khẩu qua SMS”
Bước 2: Nhập chính xác tên tài khoản, sau đó chọn "xác nhận”
Bước 2: Nhập chính xác tên tài khoản, sau đó chọn "xác nhận”
Bước 3: Nhập mã xác minh, sau đó chọn "lấy mã". Nhập mã 6 số nhận được trong tin nhắn điện thoại vào dòng "mã xác nhận", sau đó chọn "xác nhận”
Bước 3: Nhập mã xác minh, sau đó chọn "lấy mã". Nhập mã 6 số nhận được trong tin nhắn điện thoại vào dòng "mã xác nhận", sau đó chọn "xác nhận”
Bước 4: Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Chọn "thay đổi" để hoàn thành
Bước 4: Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Chọn "thay đổi" để hoàn thành