HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU RÚT TIỀN

Bước 1: Chọn vào “Lấy lại mật khẩu qua địa chỉ Email”
Bước 1: Chọn vào “Lấy lại mật khẩu qua địa chỉ Email”
Bước 2: Chọn “lấy lại mật khẩu rút tiền”
Bước 2: Chọn “lấy lại mật khẩu rút tiền”
Bước 3: Điền tên đăng nhập
Bước 3: Điền tên đăng nhập
Bước 4: Nhấn “OK” sau đó vào “Hộp thư đến trong Email” để lấy mã xác nhận
Bước 4: Nhấn “OK” sau đó vào “Hộp thư đến trong Email” để lấy mã xác nhận
Bước 5: Vào “Hộp thư trong Email” để lấy mã xác nhận 6 số
Bước 5: Vào “Hộp thư trong Email” để lấy mã xác nhận 6 số
Bước 6: Nhập mã xác nhận 6 số đã lấy trong Hộp thư tại Email
Bước 6: Nhập mã xác nhận 6 số đã lấy trong Hộp thư tại Email
Bước 7: Lấy mã rút tiền mới, quay lại trang chủ để tiến hành đổi mật khẩu rút tiền mới
Bước 7: Lấy mã rút tiền mới, quay lại trang chủ để tiến hành đổi mật khẩu rút tiền mới